CampTramp

Program operacyjny "Rybactwo i morze"

W ramach  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Camping Tramp otrzymał dofinansowanie na poprawaę i wykorzystanie walorów turystyczno-rekreacyjnych oraz wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru. Środki zostaną wykorzstane na wymianę nawierzchni dróg wewnętrznych i remont sanitariatu na ośrodku.

Poziom dofinansowania: 48,98% Kwota dofinansowania: 228 706,00 Beneficjent: PWP s.c. Tomasz Majewski, Waldemar Ćwirko, Piotr Bednarski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).


 

Mini Galeria

Świętouść 65,
72-514 Kołczewo

Przeczytaj więcej
o dofinansowaniu
ze środków UE.
FAX: +48 91 321 26 62
e-mail: campingtramp@onet.pl

BANK PEKAO SA
45 1240 6654 1111 0010 3448 7001
NIP: 986 - 022 - 96 - 52